Heimehjelp

Utføre praktisk bistand i heimen hos brukaren etter vedtak. Ein spennande arbeidsplass med base i Tennfjord.

BPA - Brukarstyrt personleg assistent

Mann i tidleg 40 åra søkjer assistent ein dag i veka a 5 timar. Hjelpe til med handling, matlaging, halde leiligheita i orden og liknande.

Tilkallingsvikarar i dei kommunale barnehagane

Dei kommunale barnehagane i Ålesund treng fleire vikarar. Denne utlysninga gjeld for barnehagar i verksemd Haram og Sandøy; Tennfjord barnehage, Søvik barnehage…

Tilkallingsvikarar - Skole og SFO/AKS - Nordøyane skular

Bidra i daglege aktivitetar og vere tilstades for barna i deira skolekvardag. Den som vert tilsett vil måtte framlegge tilfredsstillande politi- og…

Tilkallingsvikarar - Skole og SFO/AKS - Ålesund sentrum og Ålesund voksenopplæringssenter

Bidra i daglege aktivitetar og vere tilstades for barna i deira skolekvardag. Den som vert tilsett vil måtte framlegge tilfredsstillande politi- og…

Tilkallingsvikarar - lærarar - Ålesund sentrum og Ålesund voksenopplæringssenter

Vi har behov for lærervikarar til barne- og ungdomsskolane og ved Ålesund voksenopplæringssenter. Ålesund voksenopplæringssenter treng primært vikarar ved…

Tilkallingsvikarar - Skole og SFO/AKS - Brattvåg/Søvik

Bidra i daglege aktivitetar og vere tilstades for barna i deira skolekvardag. Den som vert tilsett vil måtte framlegge tilfredsstillande politi- og…

Tilkallingsvikarar - Skole og SFO/AKS - Tennfjord/Vatne/Skodje/Ørskog

Bidra i daglege aktivitetar og vere tilstades for barna i deira skolekvardag. Den som vert tilsett vil måtte framlegge tilfredsstillande politi- og…

Tilkallingsvikarar - lærarar - Tennfjord/Vatne/Skodje/Ørskog

Vennligst oppgje i søknad kva fag/klassetrinn det er mest aktuelt å undervise i. Ved spørsmål rundt *stillingane må du ta kontakt direkte ved aktuell skule.

Tilkallingsvikarar - lærarar - Brattvåg/Søvik

Vi har behov for lærervikarar til barne- og ungdomsskolane og ved Ålesund voksenopplæringssenter. Undervisning og opplæring i ulike fagemner for barn i…