Innlandet Distribusjon Lillehammer søker dyktige vikarer

Og vårt mål hver dag er; Rett produkt - på rett plass - til rett tid. Det stilles krav til nøyaktighet og punktlighet.

Vi strekker oss litt lenger!

Være en ambassadør og ivareta virksomhetens verdier. Sørge for at sikkerhet og retningslinjer ivaretas under arbeidet.

Vi strekker oss litt lenger!

Være en ambassadør og ivareta virksomhetens verdier. Sørge for at sikkerhet og retningslinjer ivaretas under arbeidet.

Er du vår nye rådgiver/seniorrådgiver som skal tilknytte Elvias største kunder?

I tillegg til dette vil du forvalte avtaler og kundedialog gjennom hele prosjektets levetid. Prosjekteierrolle i tidlig fase av store kundeinitierte prosjekter,…

9 dager siden

Er du vår nye utredningsansvarlig for store solcelleparker?

Gjennom å sikre effektiv distribusjon av strøm, og smart utnyttelse av strømnettet, legger vi til rette for det grønne skiftet.

9 dager siden

Er du vår nye kundeansvarlig for Elvia sine største kundeprosjekter?

Prosjekteierrolle i tidlig fase av store kundeinitierte prosjekter. Ansvar som mandateier gjennom hele prosjektets levetid.

9 dager siden

Ønsker du spennende utfordringer og en variert hverdag som Produksjonsleder i Norges største nettselskap?

Teknisk fagskole elkraft og fagbrev som energimontør eller annen relevant utdanning fra anleggsbransjen. Lengre relevant erfaring fra fagområdet kan kompensere…

9 dager siden

Byggmakker Handel AS søker: Regional Salgssjef til Region 2 - Innlandet

Kundene skal tenke på oss som den fremste og beste i vår bransje. Hovedansvar for regionens markedsplan og lokal markedsføring proff i samarbeid med BM’s…

9 dager siden

ASKO Oppland søker dyktige sjåfører kl. CE til jobb sommeren 23

Søknader på papir eller via mail vil ikke bli behandlet eller returnert. Etter samtykke fra aktuelle kandidater vil bakgrunnssjekk bli gjennomført av eksternt…

ASKO HEDMARK søker lagermedarbeidere sommeren 2023

Mulighet for å jobbe skift. Serviceinnstilt, nøyaktig, presis og setter kunden i fokus. Vår rekrutteringsprosess involverer test som sammen med din søknad og CV…